stock_aerial_view_of_forest.jpg

Privacy - en Cookieverklaring

Onze kleine lettertjes

Even doorbijten… je bent er zo doorheen

Juni 2023, versie 1.4

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met FiLogic B.V. Hendrik Figeeweg 1.0015B, 2031 BJ Haarlem, kamer van koophandel nummer 64932060.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websites en web applicaties verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat FiLogic B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. FiLogic B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

De hieronder opgesomde persoonsgegevens zijn de meest verwerkte persoonsgegevens, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke persoonsgegevens die u voor uw bovengenoemde doeleinden gaat verwerken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Indien er wel persoonsgegevens aan andere bedrijven worden doorgegeven, dient expliciet te worden vermeld aan wie de gegevens worden verstrekt, voor welke doeleinde, welke persoonsgegevens er precies worden doorgegeven en dat er schriftelijke afspraken met deze derde partij zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst).

Gegevensbeveiliging

FiLogic B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op alle websites en web applicaties van FiLogic B.V. worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van FiLogic B.V. of die van een derde partij.

Op alle websites en web applicaties van FiLogic B.V. worden cookies gebruikt om:

Welke cookies worden er door FiLogic gebruikt?

Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maakt FiLogic gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht en toelichting:

Omschrijving

Waarom deze cookie?

Welk type cookie is dit?

HotJar

Registreert welke variatie een bezoeker heeft gezien, welke doelen zijn behaald en of een bezoeker deel heeft genomen aan een multivariate test.

Prestatie cookie

Google Analytics

Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar de bezoeker vandaan komt.

Prestatie cookie

Google Adwords

Registreert waar een bezoeker vandaan komt.

Prestatie cookies

Google Adwords

Plaatst op andere websites die worden bezocht relevante advertenties.

Targetting cookies

LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest

Hierdoor kunt u informatie op onze website delen via social media.

Functionele Cookie

FiLogic TMS Software
Onze softwareoplossing FiLogic Transport Management Software maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om FiLogic Transport Management Software goed te laten functioneren. Dit type cookie is wettelijk altijd toegestaan.

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op alle websites en web applicaties van FiLogic B.V. cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Advertentie cookies
Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties.

Social media cookies
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de cookies

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@filogic.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 088 – 3456 442 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookie verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

FiLogic B.V.
Hendrik Figeeweg 1.0015B
2031 BJ Haarlem

Kamer van Koophandel: 64932060

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.