Tot voor kort had de Transport & IT branche nog geen branchevereniging. Daar moest verandering in komen. Zeven bedrijven bundelden hun krachten om zich samen hard te maken voor belangenbehartiging en dat resulteerde in DALTI, de Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers. Jitske Brink, mede-eigenaar van FiLogic en penningmeester van DALTI: “Het doel van DALTI is onder andere een podium bieden voor ICT-mogelijkheden en oplossingen die er zijn op het gebied van kennis, standaardisatie, communicatie en kwaliteit. We willen leveranciers bij elkaar brengen om in gesprek te gaan én draagvlak te creëren.”

Het idee voor DALTI

Jitske vertelt enthousiast over de oprichting van de nieuwe branchevereniging: “We vinden het belangrijk om samen een vuist te maken. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Iedereen ontwikkelt zijn eigen systeem, met eigen standaarden. Men moet dan vaak koppelingen maken en dat is totaal niet efficiënt, het kost hartstikke veel tijd. Maar ook belangenbehartiging, kennisdeling, communicatie en kwaliteit zijn belangrijke speerpunten. Zo ontstond het idee voor DALTI. Een vereniging die onder andere focust op standaardisatie; de bevordering van data-uitwisseling in onze sector. Op deze manier kunnen systemen met elkaar communiceren, in plaats van dat we het elkaar alleen maar moeilijker maken.”

ICT in logistieke sector beter én efficiënter maken

De branchevereniging is gestart door zeven bedrijven uit de logistieke sector. Inmiddels zijn er al meer dan 30 leden! “Het belangrijkste voor ons is dat we beter samenwerken. Dat doen we middels vier werkgroepen: standaardisatie, kennisdeling, communicatie en kwaliteit. We verwachten van onze leden dat ze actief aan de slag gaan en we met elkaar besluiten nemen. Ons gezamenlijk is doel is ICT in de logistieke sector efficiënter én beter maken. Daar profiteren we immers allemaal van.”

Standaardisatie als speerpunt

Om verschillende systemen goed met elkaar te laten communiceren is standaardisatie vereist. En dat is een grote uitdaging als we kijken naar de ontwikkelingen binnen de ICT. “Veel partijen werken aan maatwerk, en dat is absoluut een goede ontwikkeling. Door als IT- en transportbedrijven goed met elkaar samen te werken, zorgen we dat alle verschillende toepassingen op elkaar aansluiten. En dat is voor iedereen het beste.“ Zeven TMS leveranciers en zes FMS leveranciers vormen de eerste werkgroep en 23 november kwamen ze bijeen om een concreet begin te maken met de koppeling tussen FMS en TMS. “Nederland is koploper op het gebied van Logistiek en dat willen we blijven. DALTI is daarin een gezamenlijke stap voorwaarts.”

Wil je meer over DALTI weten of ook werken aan een beter IT landschap? Stel dan hier jouw vraag aan Jitske!